EESTI KEELE LISAMATERJAL TASEMELE B2

5.00 

Eesti keele kui võõrkeele õppematerjal tasemele B2.

Õpetaja: elina.peial
Kategooria: Õppeastmed: , ,

Materjal on mõeldud nii B2- taseme kursuse mitmekesistamiseks, kui ka iseseisvaks õppimiseks. Kokku käsitletakse 7 põhiteemat: keeleõpe, ametid ja töökohad, kaugtöö, tervis, sport, kaubandus ja kunst.

Põhirõhk on kuulamise ja väljendamisoskuse arendamisel.

Kogumikus esitatud materjal abil saate:

  • harjutada argumenteeritud arvamuskirjutiste kirjutamist, esitades poolt- ja vastuväiteid,
  • esineda koosolekutel kõnedega koolituste, vormiriietuse, uute töötajate otsimise ja teiste teemade kohta;
  • tutvustada oma ametikohta ja kollektiivi;
  • analüüsida statistilisi andmeid ning arutleda tulemuste üle;
  • õigesti kasutada sageli esinevaid verbe.

 

On toodud mitu näidist, kus leidub kasulikke fraase ja huvitavaid mõtteid.

Kuulamisülesanded põhinevad adopteerimata raadio- ja videosalvestustel tänapäevastel teemadel.

Lisamaterjal ei asenda põhjaliku eesti keele kursuse läbimist, kuid on heaks abiliseks keeletaseme tõstmisel.

Hinnangud puuduvad.