Eesmärgid II poolaastaks

1.00 

Ennastjuhtiv õppija oskab seada enda tegevusele ja õppetööle eesmärke.

Õpetaja: Ann Valang
Kategooria:

Lühike tööleht, mida kasutan klassijuhataja tunnis pärast talvepuhkuse lõppu, et vaadata üle õppeaastaks seatud eesmärgid. Vasakpoolne tulp keskendub üldistele ning igapäevastele oskustele ning paremal pool on õppetööga seatud eesmärgid. Õppija seab eesmärgid ise ning saab nende edenemise trimestri/veerandi lõpus üle vaadata. Õppeaasta lõpus analüüsime, kas eesmärgid said täidetud ja millised võisid olla takistused.

Hinnangud puuduvad.