Digi Liikuja täheralli

Tasuta

“Digi Liikuja täheralli” QR-koodi põhine liikumismäng. Iga kood avab liikumisülesande.

Fail sisaldab õpetaja võtit ja teisel lehel printimiseks valmis QR-koode, mille saab mööda kooli laiali paigutada. Lõpus on ka juhis töölehtede koostamiseks. Salasõna saab pidevalt muuta ja näiteks anda ka nädala peale ülesandeks nädala teemaga seonduva salasõna.

Hinnangud puuduvad.