C1/B2+ Kuulamistest – intervjuu noore filmilavastajaga. Vali õige vastus. Sobib ka keelekursusele.

1.20 

C1/B2+ kuulamistest – intervjuu filmilavastajaga. Vali õige vastus. Sobib ka keelekursusele. Pikkus 5 min ja sisaldab õigeid vastuseid.

C1-tasemel  kuulamistest kultuuri, filmikunsti ja õpingute teemal. Testist tuleb valida kolme variandi hulgast õige vastus. Test sisaldab ka kuulamisfail –  värske Vikerraadio intervjuu pikkusega 5 minutit. Testis on kokku 10 küsimust. Ülesande juures on ka õiged vastused.  Test sobib nii koolinoortele kui keelekursusele. Ülesanne sobib ka B2+tasemele.

Mida rohkem kuulamisteste teed, seda enesekindlamalt neid eksamil sooritad.

Keeled suus, teed lahti. Eesti vanasõna.

Hinnangud puuduvad.