Arvukaardid 1-100

2.00 

Materjal sisaldab:

-õpilase arvukaardid 1-100

-õpetaja arvukaardid 1-100

-värvilised arvukaardid 1-100

-korrutustabeli tehtekaardid

-korrutustabeli tehtekaartide vastused

-tehtemärgid