Araabia ja rooma numbrite doomino

2.44 

Rooma ja araabia numbrid on teema, millega õpilased puutuvad kokku nii matemaatika kui näiteks ka ajaloo tundides. Hea viis teema kinnistamiseks on kasutada doominot. Seda võib laste õpilastel mängida nii individuaalselt, kui ka paaristööna või hoopis rühmas.
Lisaks kordamisele sobib see meetod väga hästi ka eelteadmiste kaardistamiseks. Jälgides õpilaste mängu näeb õpetaja, kui paljusid rooma numbreid õpilased juba eelnevalt teavad.

Kategooriad: , Õppeastmed: , ,