AASTARING (puu ja siil)

3.20 

SÕNAKAARDID JA PILDIKAARDID. (Kaardid on saadaval tekstiga ja ilma).

Kaardid aitavad lastel mõista aja möödumist ja aastaaegade vaheldumist.Lapsed saavad seostada siili tegevusi, puu muutumist looduse ja ilma vaheldumist konkreetsete kuudega, mis aitab neil kujundada arusaama aja kulgemisest.

  • Arutlege koos lastega, millised muutused toimuvad looduses kevadel, suvel, sügisel ja talvel.
  • Arutlege koos lastega, millised ilmastikuolud on igal aastaajal ning milliseid tegevusi saab teha vastavalt ilmale.
  • Pildi- ja sõnakaartide järjestamine.
  • Küsimusele mitmes vastamine.