11 EESTI KEELE TÖÖLEHTE ALGKLASSIDELE

2.00 

11 eesti keele töölehte algklassidele (1.-2. klassile).

Õpetaja: Klassitaja
Tootekood: TL_EK Kategooriad: , , Õppeastmed: , ,

Eesti keele töölehed algklassidele (1.-2. klassile). Komplektis on 11 töölehte. Üks tööleht on kahepoolne, ülejäänud ühepoolsed (kokku on failis 12 lehekülge). Töölehtede ülesanded on mitmekülgsed: lünkade täitmine, tabeli täitmine, vigade parandamine, ärakirja kirjutamine, sobiva sõna valimine, teksti lugemine ja küsimustele vastamine, ühendamine jne.

Töölehtede teemad:

 1. Täishäälikud. Täishääliku pikkus.
 2. Täht ja häälik. Täishääliku ja suluta kaashääliku pikkus.
 3. Täht ja häälik. Täishääliku ja suluta kaashääliku pikkus 2.
 4. Täishääliku ja suluta kaashääliku pikkus 3.
 5. Suur algustäht. Lauselõpumärgid.
 6. “Mida teevad? reegel. Suur algustäht. Lauselõpumärgid.
 7. Silbitamine.
 8. Silbitamine. Riimuvad sõnad.
 9. Silbitamine 3.
 10. Funktsionaalne lugemine (teksti põhjal küsimustele vastamine ja pildi täiendamine).
 11. Sulghääliku pikkus.
Hinnangud puuduvad.